Wzory umów

Szanowni Państwo!


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się komunikatem Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych dotyczącym niżej zamieszczonych wzorów umów.

Pobierz Komunikat

 

1. UMOWY ZLECENIA Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1.1 UMOWA.ZLECENIA. GOSPODARCZY PODSTAWOWY - FAKTURA MIĘSIECZNA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; miesięczne wynagrodzenie płatne na podstawie faktury.

1.2._UMOWA_ZLECENIA_GOSPODARCZY_PODSTAWOWY_-_JEDEN_RACHUNEK - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; wynagrodzenie jednorazowe płatne na podstawie rachunku.

1.3._UMOWA_ZLECENIA_GOSPODARCZY_PODSTAWOWY_-_JEDNA_FAKTURA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą;  wynagrodzenie jednorazowe płatne na podstawie faktury.

1.4._UMOWA_ZLECENIA_GOSPODARCZY_PODSTAWOWY_-_RACHUNEK_MIESIECZNY - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; miesięczne wynagrodzenie płatne na podstawie rachunku.

1.5._UMOWA.ZLECENIA.ZAJECIA.DYDAKTYCZNE._GOSPODARCZY_PODSTAWOWY_-_JEDEN_RACHUNEK - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; przedmiot umowy: zajęcia dydaktyczne; wynagrodzenie jednorazowe płatne na podstawie rachunku.

1.6._UMOWA.ZLECENIA.ZAJECIA.DYDAKTYCZNE._GOSPODARCZY_PODSTAWOWY_-_JEDNA_FAKTURA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; przedmiot umowy: zajęcia dydaktyczne; wynagrodzenie jednorazowe płatne na podstawie faktury.

1.7._UMOWA.ZLECENIA.ZAJECIA.DYDAKTYCZNE._GOSPODARCZY_PODSTAWOWY_-_FAKTURA_MIESIECZNA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; przedmiot umowy: zajęcia dydaktyczne; wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury.

1.8._UMOWA.ZLECENIA.ZAJECIA.DYDAKTYCZNE._GOSPODARCZY_PODSTAWOWY_-_RACHUNEK_MIESIECZNY - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; przedmiot umowy: zajęcia dydaktyczne; wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie rachunku.

2. UMOWY O DZIEŁO Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

2.1. UMOWA DZIELO DZIALALNOSC GOSPODARCZA FAKTURA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o dzieło z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; wynagrodzenie jednorazowe, płatne na podstawie faktury.

2.2. UMOWA.DZIELO.DZIALALNOSC.GOSPODARCZA.RACHUNEK - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o dzieło z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; wynagrodzenie jednorazowe, płatne na podstawie rachunku.

2.3. _UMOWA_DZIELO_PRZENIESIENIE_PRAW_AUTORSKICH_DZIALALNOSC_GOSPODARCZA_RACHUNEK - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o dzieło z osobą prowadzącą działalność gospodarczą z przeniesieniem praw autorskich; wynagrodzenie jednorazowe, płatne na podstawie rachunku.

2.4._UMOWA_DZIELO_PRZENIESIENIE_PRAW_AUTORSKICH_DZIALANOSC_GOSPODARCZA_FAKTURA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o dzieło z osobą prowadzącą działalność gospodarczą z przeniesieniem praw autorskich; wynagrodzenie jednorazowe, płatne na podstawie faktury.

3. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KONFERENCYJNYCH

3.1. UMOWA O USLUGE KATERINGOWA KONFERENCJA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o świadczenie usług cateringowych podczas konferencji; wynagrodzenie jednorazowe, płatne na podstawie faktury.

3.2._UMOWA_O_WYKONANIE_MATERIALOW_KONFERENCYJNYCH - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o wykonanie materiałów konferencyjnych; wynagrodzenie jednorazowe, płatne n podstawie faktury.

3.2._UMOWA_O_WYKONANIE_MATERIALOW_KONFERENCYJNYCH_-_Załącznik_nr_2 - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: załącznik do umowy o wykonanie materiałów konferencyjnych; protokół zdawczo – odbiorczy

3.3._UMOWA_O_REZERWACJE.HOTELOWA.BEZ.KOSZTOW_UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o rezerwację miejsc hotelowych na zlecenie UJ (brak kosztów UJ z tytułu zakwaterowania gości hotelowych).

3.4._UMOWA_O_ZAKWATEROWANIE_KOSZT_UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o świadczenie usług hotelarskich na rzecz gości UJ; wynagrodzenie jednorazowe, płatne przez UJ na podstawie faktury.

3.5._UMOWA_O_WSPOLORGANIZACJE_KONFERENCJI - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o współorganizację konferencji.

4. UMOWY NAJMU POMIESZCZEŃ LUB LOKALU

4.1._UMOWA_NAJMU_PARKING_CALODOBOWY_-_AUDITORIUM_MAXIMUM._WZOR - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu miejsca parkingowego w podziemiach AM; parking całodobowy, czas nieokreślony; czynsz miesięczny płatny na podstawie faktury wystawionej przez UJ.

4.2. _UMOWA_NAJMU_PARKING_DZIENNY_AUDITORIUM_MAXIMUM - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu miejsca parkingowego w podziemiach AM; parking dzienny, czas nieokreślony; czynsz miesięczny płatny na podstawie faktury wystawionej przez UJ.

4.3. _UMOWA_NAJMU_SALI_-_AUDITORIUM_MAXIMUM_CEDG - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu sali w AM z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do CEDG; czynsz płatny na podstawie faktury wystawionej przez UJ.

4.4._UMOWA_NAJMU_SALI_-_AUDITORIUM_MAXIMUM_KRS - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu sali w AM z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do KRS; czynsz płatny na podstawie faktury wystawionej przez UJ.

4.5._UMOWA_NAJMU_LOKALU_-_DZIAŁALNOSC_GOSPODARCZA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: ogólna umowa najmu lokalu z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

5. UMOWY O DZIEŁO,SPRZEDAŻY (RZECZY)

5.1._UMOWA_O_DZIELO_(MEBLE) - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o wykonanie mebli z dostawą i montażem; wynagrodzenie jednorazowe, płatne przez UJ po wykonaniu dzieła na podstawie faktury.

5.2._UMOWA_SPRZEDAZY_(MEBLE)_Z_DOSTAWA_I_MONTAZEM - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa sprzedaży  mebli z dostawą i montażem; wynagrodzenie jednorazowe, płatne przez UJ po wykonaniu dzieła na podstawie faktury.

5.3._UMOWA_SPRZEDAZY._OGOLNA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: ogólna umowa sprzedaży rzeczy z dostawą i montażem na rzecz UJ; wynagrodzenie płatne na podstawie faktury.

6. UMOWY DLA CITTRU

6.1. _UMOWA_O_DOCHOWANIU_POUFNOSCI - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o dochowaniu poufności informacji.

6.2. _UMOWA.PRACE.ZLECONE.RAMOWA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa ramowa o wykonanie prac badawczych.

6.3._UMOWA.PRACE.ZLECONE - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o wykonanie prac badawczych.

6.4._UMOWA.PRACE.ZLECONE.ZALICZKA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o wykonanie prac badawczych, zapłata zaliczki przez UJ.

6.5. _UMOWA.WYNALAZEK.TWORCY.SPOZA.UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o prawa majątkowe do projektu wynalazczego; twórcy niebędący pracownikami lub studentami UJ.

6.6. _UMOWA.WYNALAZEK.TWORCY.UJ.SPOZA.UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o prawa majątkowe do projektu wynalazczego; twórcy niebędący pracownikami lub studentami UJ oraz twórcy – pracownicy/studenci UJ.

6.7._UMOWA.WYNALAZEK.TWORCY.UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o prawa majątkowe do projektu wynalazczego; twórcy będący pracownikami lub studentami UJ.

7. UMOWY DLA SWFiS

7.1._UMOWA_SWFiS.OS.FIZYCZNA.PRZEDSIEBIORCA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu hali sportowej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą spoza UJ.

7.2._UMOWA_SWFiS.OS.FIZYCZNA.UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu hali sportowej z osobą fizyczną będącą pracownikiem lub studentem UJ.

7.3._UMOWA_SWFIS.OS.PRAWNA.PRZEDSIEBIORCA - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu hali sportowej z osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą.

7.4._UMOWA_SWFiS.POROZUMIENIE.JEDN.UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: porozumienie o udostępnienie hali sportowej jednostce UJ, czynsz rozliczany na podstawie noty księgowej.

7.5._UMOWA_SWFiS-OS.FIZYCZNA.SPOZA.UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa najmu hali sportowej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej spoza UJ.

8. UMOWY O DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI

8.1._UMOWA_O_DOFINANSOWANIE_PUBLIKACJI - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa o finansowanie/dofinansowanie publikacji naukowej (naukowo – dydaktycznej) zawierana przez UJ i wydawnictwem.

9. UMOWY KONSORCJUM; zawierane w ramach konkursów NCN: OPUS, SONATA i SONATA-BIS

9.1._KONSORCJUM.NCN._-_LIDER_UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa konsorcjum naukowego, UJ – liderem konsorcjum; projekty, które nie są objęte obowiązkiem przeprowadzenia audytu zewnętrznego - przed pobraniem wzoru uprzejmie prosimy o kontakt z CAWP.

9.2._ KONSORCJUM.NCN._-_PARTNER_UJ - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa konsorcjum naukowego, UJ – partnerem konsorcjum; projekty, które nie są objęte obowiązkiem przeprowadzenia audytu zewnętrznego - przed pobraniem wzoru uprzejmie prosimy o kontakt z CAWP.

10. UMOWA O AUDYT PROJEKTU

10.1. UMOWA O AUDYT PROJEKTU

10.1. UMOWA O AUDYT PROJEKTU - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Zastosowanie wzoru: umowa zawierana o audyt projektu, którego wartość przekracza 2 mln zł